Diorama
"Tartarughe giganti di Aldabra" - Museo di Storia Naturale di Milano.
(Dimensioni: 5x4 m, fondale pittorico di Uwe Thürnau)

Diorama "Aldabra Giant Tortoises" - Natural History Museum of Milan.
(Dimensions: 5x4 m, pictorial background by Uwe Thürnau)